donderdag, 27 oktober 2016 06:59

1-Dag-Niet - Samen sterk tegen woninginbraken!

Vrijdag is het opnieuw nationale actiedag tegen woninginbraken. Ook de politiezone Vilvoorde- Machelen ontsnapt niet aan de woninginbraken die dagelijks in België gepleegd worden. Daarom neemt de preventiecel van de politiezone opnieuw deel aan de nationale actiedag ‘1DagNiet’. Op deze manier wil de preventiecel de inwoners bewust maken van eenvoudige acties die ze zelf kunnen ondernemen om het risico op een woninginbraak te verkleinen.

 

In Koningslo gebeuren wel eens inbraken. Een BIN is een interessant middel om criminaliteit in een wijk tegen te gaan, waarbij een structurele samenwerking met de politie opgezet wordt.

Hoe werkt een BIN?

Als BIN- lid ben je waakzaam ten opzichte van je omgeving. Bij verdachte situaties, personen, voertuigen verwittig je de politie op het nummer 101. De politie gaat na wat er aan de hand is en stuurt een waarschuwingsbericht naar alle BIN leden in de buurt. Het enige wat van jou als lid verwacht wordt, is dat je mee uitkijkt naar verdachte personen en toestanden. Als je meer informatie hebt, bel je ook 101. Zo kunnen interventiepatrouilles zeer gericht aangestuurd worden en wordt de pakkans groter. Nadien kan de politie feedback geven aan alle BIN-leden.

Een Buurtinformatienetwerk oprichten in uw buurt?

Enkele bewoners van Koningslo gaven al aan interesse te hebben om een BIN op te richten in Koningslo. We zijn echter nog op zoek naar meer bewoners om het netwerk te versterken. In november wil de preventiecel een infoavond organiseren waarbij de geïnteresseerden uitgenodigd worden.

Interesse? Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 02 255 72 43 om te laten weten dat je lid wil worden van een BIN of je er meer over wil te weten komen op de infoavond.

 

Laatst aangepast op dinsdag, 04 oktober 2016 10:45

Aanvang om 19:00

 

OPENBARE ZITTING

  001. Mededelingen.
  002. Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 20 april 2016.
  003. Mobiliteitscyclus 201603 - vaststelling van de vacante plaatsen.
  004. Oprichting en samenstelling eindeloopbaancommissie.
  005. Jaarrekening 2015.
  006. Wijziging politiebegroting 3-4 2016 zoals vastgesteld door het politiecollege na gunstig advies van de begrotingscommissie.
  007. Operationele leasing van een politievoertuig op lange termijn. Vaststelling van de voorwaarden en keuze van de wijze van gunnen (Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking).
  008. Aankoop van een anoniem voertuig voor de lokale recherche. Vaststelling van de voorwaarden en keuze van de wijze van gunnen (Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via Raamakkoord).
  009. Aankoop van een anoniem voertuig voor de lokale recherche. Vaststelling van de voorwaarden en keuze van de wijze van gunnen (Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via Raamakkoord).
  010. Aankoop 37 PC’s met toebehoren en 6 extra bijkomende schermen. Vaststelling van de voorwaarden en keuze van de wijze van gunnen (Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via Raamakkoord).
  011. Onderhoudscontract reinigen cellen. Vaststelling van de voorwaarden en keuze van de wijze van gunnen (Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking).
  012. Nieuwe huurovereenkomst voor de kantoren te Machelen en Diegem gehuurd door VIMA.
  013. Zonaal Veiligheidsbeeld 2015. Kennisname.

BESLOTEN ZITTING

  014. Mededelingen.
  015. Goedkeuring van de notulen van de besloten zitting van 20 april 2016.
  016. Toewijzing operationeel personeel via mobiliteit 2016-01.
  017. Benoeming van een agent van politie.

Stad Vilvoorde en 8 horecazaken van de Grote Markt organiseren samen het evenement ‘EK uitzendingen op Groot Scherm’. Alle wedstrijden van de Rode Duivels, alsook de halve finales en finale zullen uitgezonden worden.

Om dit alles op een veilige manier te laten verlopen, worden een aantal veiligheidsmaatregelen genomen:

De Grote Markt en de Bergstraat worden steeds 4 uur vóór de start van de wedstrijd parkeer- en autovrij gemaakt.

Vanaf 2 uur vóór de wedstrijd zal de toegang en exit van de Grote Markt voor voetgangers enkel nog mogelijk zijn via de Leuvensestraat/Varkensmarkt en Marktstraat (ook voor bewoners en bezoekers van de handelszaken).

Aan de ingang/exit via Leuvensestraat/Varkensmarkt en Marktstraat wordt toegangscontrole voorzien.

De andere zijstraten van de Grote Markt worden afgesloten en enkel voorzien als nooduitgang.

De veiligheidsdiensten raden iedereen af om rugzakken of grote tassen mee te brengen.Drank en eten worden op Grote Markt en in de handelszaken enkel in kartonnen of plastic bekers geschonken. Eigen drank en eten meebrengen is niet toegelaten.

Bengaals en ander vuurwerk zijn verboden.

Om alles vlot te laten verlopen, komen supporters best tijdig naar de Grote Markt.

 

Laatst aangepast op dinsdag, 07 juni 2016 12:29
woensdag, 01 juni 2016 06:37

Vilvoordse bende gevat na knap speurwerk

De lokale politiezones Vima en Kastze hebben op maandag 30 mei 2016 een grootschalige lokale politieactie uitgevoerd in het kader van enkele gewapende overvallen.

Laatst aangepast op woensdag, 01 juni 2016 06:39

Momenteel zijn er in de politiezone enquêteurs van de FOD economie op stap voor het uitvoeren van een socio-economische enquête rond arbeidskrachten.

Inwoners die geselecteerd werden in de steekproef voor een interview, werden reeds per brief ingelicht.

Wie bijkomende vragen of inlichtingen wenst kan zich wenden tot het gratis telefoonnummer 0800 120 33 van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u of op http://statbel.fgov.be/lfs 

Voorbije week werd ingebroken in 2 woningen. Tevens werd diefstal vastgesteld uit 5 voertuigen.

dinsdag, 19 april 2016 07:26

Agenda politieraad 20 april 2016

Woensdag 20 april is er om 20:00 politieraad in de raadzaal van het gemeentehuis van Machelen. Volgende onderwerpen staan op de agenda.

In openbare zitting:

  001. Ontslag van een lid van de politieraad.
  002. Kandidaat-opvolger doet afstand van het mandaat als lid van de politieraad.
  003. Eedaflegging en installatie van een nieuw lid van de politieraad.
  004. Vaststellen van de orde van voorrang tussen de verkozen leden van de politieraad. Vijfde aanpassing.
  005. Mededelingen.
  006. Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 17 februari 2016.
  007. Mobiliteitscyclus 201602 - vaststelling van de vacante plaatsen.
  008. Vacature voor een contractuele werving van een assistent (calog niveau C) wegens dringende behoefte.
  009. Kader agenten van politie - toepassing externe rekruteringsprocedure.
  010. Toekenning van een investeringssubsidie aan de politiezone Kastze voor het plaatsen van ANPR-camera’s op het grondgebied van de politiezone Vilvoorde-Machelen.
  011. Vernieuwing servers door een virtualisatieplatform. Vaststelling van de voorwaarden en keuze van de wijze van gunnen (Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via raamakkoord).
  012. Operationele leasing van een politievoertuig op lange termijn. Vaststelling van de voorwaarden en keuze van de wijze van gunnen (Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking).
  013. Huur van 2 kopieertoestellen met fax. Vaststelling van de voorwaarden en keuze van de wijze van gunnen (Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via raamakkoord).
  014. Huur van een scanner - verlenging. Vaststelling van de voorwaarden en keuze van de wijze van gunnen (Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via raamakkoord).
  015. Goedkeuring samenwerkingsprotocol “politiesamenwerkingsverband op vlak van ICT en e-government”.
  016. Princiepsbeslissing verwerkingssysteem snelheidsovertredingen.
  017. Varia

In besloten zitting:

  018. Mededelingen.

 

  019. Goedkeuring van de notulen van de besloten zitting van 17 februari 2016.

 

  020. Voordracht van nieuwe korpschef

 

  021. Tijdelijke oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid van een assistent (calog medewerker niveau C).
  022. Blijvende invaliditeit van een agent van politie.

 

  023. Pensioenaanvraag van een inspecteur van politie.

 

  024. Vrijwillig ontslag van een assistent bij het LIK. Kennisname.
  025. Toewijzing operationeel personeel via mobiliteit 2015-05. Kennisname.

 

  026. Externe statutaire werving van een assistent (calog niveau C) voor het onthaal. Kennisname.

 

  027. Benoeming van een agent van politie.

 

  028. Benoeming van een agent van politie.

De Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) van Machelen neemt, na evaluatie van de maatregelen genomen op 22 maart, volgende maatregelen:

 • Alle scholen in Machelen en Diegem gaan opnieuw open op donderdag 24 maart;
 • Het Centrum Basiseducatie opent opnieuw de deuren op donderdag 24 maart;
 • Het gemeentelijk kinderdagverblijf gaat opnieuw open op donderdag 24 maart;
 • Alle evenementen in Machelen en Diegem gaan opnieuw door vanaf zaterdag 26 maart;
 • Kermis Diegem en alle evenementen gepland tijdens het paasweekend gaan door zoals gepland;
 • Er is verhoogd politietoezicht op het grondgebied van de gemeente;
 • Aan het onthaal van het gemeentehuis ligt een rouwregister. Hierin kan elke inwoner een boodschap van medeleven neerschrijven voor de slachtoffers en nabestaanden van de terreurdaden.

De LIVC volgt de situatie op de voet op.

Voor alle vragen omtrent de aanslagen wordt verwezen naar het nationaal crisisnummer 1771.

Voor de meest recente informatie kan u terecht op de websites van de gemeente Machelen, de lokale politiezone Vilvoorde-Machelen of de facebookpagina’s van de gemeente en de lokale politie.

Organisatoren van een evenement kunnen bij twijfel contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bezoekers van evenementen richten zich best tot de organisator.

De Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) van Vilvoorde neemt, na evaluatie van de maatregelen genomen op 22 maart, volgende maatregelen:

 • De Vilvoordse scholen (kleuter, lager en secundair onderwijs) openen op donderdag 24 maart opnieuw de deuren. Er wordt voor- en naschoolse opvang voorzien. Voor de praktische organisatie verwijst de LIVC naar de communicatiekanalen van de scholen zelf.
 • De centra voor volwassenen- en deeltijds onderwijs openen op donderdag 24 maart opnieuw de deuren.
 • De scholen blijven tot en met vrijdag gesloten voor alle verenigingen die wensen gebruik te maken van de infrastructuur voor extra activiteiten.
 • De zaterdagmarkt van 26 maart zal doorgaan onder versterkt toezicht.
 • De voorstellingen in cc Het Bolwerk gaan opnieuw door vanaf zaterdag 26 maart.
 • Er is verhoogd politietoezicht op het grondgebied van de stad.

Grote evenementen die veel publiek aantrekken, worden stuk per stuk geëvalueerd. Kleinere evenementen kunnen gewoon doorgaan.

Organisatoren van een evenement kunnen bij twijfel contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bezoekers van evenementen richten zich best tot de organisator.

Voor alle vragen omtrent de aanslagen verwijst de LIVC naar het nationaal crisisnummer 1771.

Voor de meest recente informatie verwijst de LIVC naar de website van stad Vilvoorde en de facebook- en twitterpagina’s van stad Vilvoorde en de lokale politiezone Vilvoorde-Machelen.

Naar aanleiding van de aanslagen op Brussels Airport en in de Brusselse metro neemt de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) van Machelen een aantal maatregelen:

 • De naschoolse opvang op dinsdag 22 maart wordt verlengd zodat alle ouders hun kinderen rustig kunnen afhalen.
 • Alle scholen in Machelen en Diegem sluiten op woensdag 23 maart de deuren. Er wordt geen opvang voorzien.
 • Het gemeentelijk kinderdagverblijf sluit op woensdag 23 maart de deuren.
 • Het Centrum Basiseducatie sluit vanaf dinsdagavond 22 maart tot en met woensdag 23 maart de deuren.
 • Alle gemeentelijke evenementen worden geannuleerd tot en met vrijdag 25 maart.
 • De LIVC vraagt aan organisatoren en verenigingen om alle grote evenementen tot en met vrijdag te annuleren.
 • Politie VIMA zorgt voor verhoogd toezicht aan het station van Diegem.

Organisatoren van een evenement kunnen bij twijfel contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bezoekers van evenementen richten zich best tot de organisator.

Voor alle vragen omtrent de aanslagen wordt verwezen naar het nationaal crisisnummer 1771.

Voor de meest recente informatie kan u terecht op de websites van de gemeente Machelen, de lokale politiezone Vilvoorde-Machelen of de facebookpagina’s van de gemeente en de lokale politie.

De gemeente betoont haar medeleven met de slachtoffers van de aanslagen en looft het werk van de hulpverleningsdiensten.

Het stadsbestuur van Vilvoorde betoont zijn medeleven met de talrijke onschuldige slachtoffers van de lafhartige terreurdaden in Zaventem en Brussel.

Het stadsbestuur doet er alles aan om steun te geven aan de hulp- en veiligheidsdiensten. Zo worden er momenteel 25 gewonden verzorgd in het Vilvoords ziekenhuis AZ Jan Portaels, is de brandweerzone Brabant West volop geëngageerd in de hulpverlening en staat de politiezone VIMA mee in voor de veiligheidsmaatregelen rond de luchthaven.

Naar aanleiding van de aanslagen op Brussels Airport en in de Brusselse metro neemt de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) van Vilvoorde een aantal maatregelen:

 • De naschoolse opvang op dinsdag 22 maart wordt verlengd zodat alle ouders hun kinderen rustig kunnen afhalen. Voor de specifieke veiligheidsmaatregelen rond het ophalen van de kinderen verwijst de LIVC naar de communicatiekanalen van de scholen zelf.
 • De Vilvoordse scholen (kleuter, lager en secundair onderwijs) sluiten op woensdag 23 maart de deuren. Er wordt geen naschoolse opvang voorzien.
 • De centra voor volwassenen- en deeltijds onderwijs sluiten vanaf dinsdagavond 22 maart tot en met woensdag 23 maart de deuren.
 • De LIVC heeft beslist dat de scholen op woensdag 23 maart ook gesloten blijven voor alle verenigingen die wensen gebruik te maken van de infrastructuur voor extra activiteiten.
 • De woensdagmarkt van 23 maart is geannuleerd.
 • De volgende evenementen in cc Het Bolwerk worden geannuleerd tot en met vrijdag 25 maart: Debademba (woensdag 23 maart), Henk Rijckaert (donderdag 24 maart) en Douglas Firs (vrijdag 25 maart). Voor alle laatste info: www.hetbolwerk.be.
 • De Afterwork-party van De Kruitfabriek op donderdag 24 maart wordt geannuleerd.
 • De LIVC vraagt aan organisatoren en verenigingen om alle grotere evenementen tot en met vrijdag te annuleren.
 • Er wordt versterkt toezicht voorzien voor het station van Vilvoorde.

Organisatoren van een evenement kunnen bij twijfel contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bezoekers van evenementen richten zich best tot de organisator.

Voor alle vragen omtrent de aanslagen verwijst de LIVC naar het nationaal crisisnummer 1771.

Voor de meest recente informatie verwijst de LIVC naar de website van stad Vilvoorde en de facebook- en twitterpagina’s van stad Vilvoorde en de lokale politiezone Vilvoorde-Machelen.

Laatst aangepast op dinsdag, 22 maart 2016 15:46
donderdag, 19 november 2015 09:29

Tips voor bezoekers van evenementen

Ga je binnenkort als bezoeker naar een evenement? Lees dan zeker onderstaande tips:

•Grote zakken of rugzakken laat je best thuis. Voor je vertrekt, check je best nog even de website van het evenement om te zien of rugzakken al dan niet zijn toelaten;

•Vertrek op tijd! De kans bestaat dat je even moet aanschuiven door extra veiligheidscontroles aan de ingang;

•Laat je spullen nooit onbewaakt rondslingeren;...

•Heb begrip voor eventuele extra controles en werk hier vlot aan mee;

•Parkeer je wagen enkel daar waar het is toegestaan. Let op dat je je voertuig niet parkeert op een plek waar er een parkeerverbod geldt! Dit verbod is er om een reden;

•Merk je iets of iemand verdacht op? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de aanwezige security of aan de politie via het noodnummer 101;

•Zorg ervoor dat je altijd je identiteitskaart op zak hebt.

Organiseer je binnenkort een evenement en heb je vragen over de veiligheidsmaatregelen die je kan nemen in het kader van de verhoogde terreurdreiging? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De 21-jarige man uit Schaarbeek die gezocht werd als verdachte van het dodelijk verkeersongeval in Vilvoorde op 28/10/2015 heeft zich gisteren in de namiddag spontaan aangeboden bij de lokale politie van Vilvoorde-Machelen. Het parket van Halle-Vilvoorde heeft een gerechtelijk onderzoek gevorderd wegens onopzettelijke doding in het kader van een verkeersongeval en vluchtmisdrijf. De man wordt vandaag ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter die over zijn verdere aanhouding zal oordelen.